Skip to content

Adresowanie rosnących kosztów opieki zdrowotnej – widok z biura budżetowego Kongresu ad

2 lata ago

751 words

Wprowadzenie istotnych zmian prawdopodobnie wymagałoby od publicznych i prywatnych ubezpieczycieli modyfikacji ich zakresu lub polityki płatności, zmieniając zachęty dla lekarzy i pacjentów. Na przykład ubezpieczyciele mogą zdecydować, że nie będą objęci lekami, urządzeniami lub procedurami, które okazały się mniej skuteczne lub mniej opłacalne, lub mogliby podjąć skromniejsze kroki w celu dostosowania opłat lekarzy i szpitali w celu zachęcenia do korzystania z bardziej skutecznych metod. usługi. Alternatywnie, lub dodatkowo, ubezpieczyciele mogą wymagać, aby ubezpieczeni zapłacili co najmniej część dodatkowych kosztów droższych terapii, które okazały się mniej skuteczne lub mniej opłacalne (w takim przypadku osoby rejestrujące musiałyby zdecydować, czy dodatkowe korzyści były warte dodatkowych kosztów). Podczas gdy plany ubezpieczeń zasadniczo różnią się udziałem kosztów ponoszonych przez rejestrujących w zależności od rodzaju świadczonej usługi – z niższymi stawkami ubezpieczenia dla opieki szpitalnej i wyższymi stawkami dla usług ambulatoryjnych – nowe podejście, czasami nazywane ubezpieczeniem opartym na wartości, byłoby dostosowane do potrzeb do stanu i leczenia pacjenta. Aby poinformować o takich projektach, wyniki badań skuteczności musiałyby być wystarczająco solidne, aby zapewnić, że podgrupy pacjentów, którzy mogliby wiele skorzystać z leczenia, nie są pomijane. Nawet wtedy niektórzy pacjenci i dostawcy mogliby sprzeciwić się takim ustaleniom lub sposobowi, w jaki zostały ustanowione, a dotrzymywanie kroku nowym metodom leczenia i procedurom byłoby ciągłym wyzwaniem.
Nawet bez większej ilości informacji na temat porównawczej skuteczności różnych terapii, zmiany w zachętach mogłyby pomóc w kontrolowaniu kosztów, ale korzyści zdrowotne uzyskane dla danego poziomu wydatków byłyby prawdopodobnie większe, gdyby dostępnych było więcej informacji. Po stronie dostawcy zwiększone łączenie płatności ubezpieczycieli w celu pokrycia wszystkich usług związanych z leczeniem, chorobą lub pacjentem może zmniejszyć lub wyeliminować zachęty do świadczenia dodatkowych usług, które mogą mieć niską wartość. Takie podejście budzi jednak obawy: po pierwsze, że dostawcy mogą być narażeni na ryzyko finansowe związane z kosztami, których mogą nie być w stanie kontrolować, a po drugie, można stworzyć zachęty, aby zapewnić im zbyt mało opieki. Po stronie konsumenta wyższe odliczenia zachęcą pacjentów do większej ostrożności w korzystaniu z usług, ale wzbudzą również obawy dotyczące obciążenia finansowego osób z poważnymi problemami zdrowotnymi. Ponadto koncentracja wydatków na opiekę zdrowotną wśród stosunkowo niewielkiego odsetka ludności z bardzo wysokimi kosztami ogranicza wpływ na łączne wydatki związane ze zwiększonym udziałem kosztów w początkowych opłatach.
Oczywiście, możliwość generowania większej ilości informacji na temat względnej skuteczności leczenia, a następnie dostosowywania zachęt do niego, nie jest jedyną proponowaną propozycją zmniejszenia kosztów. Niektórzy analitycy opowiadali się za znaczną ekspansją uporządkowanych programów zarządzania chorobą i koordynacji opieki jako mechanizmów zmniejszających koszty – propozycji, które odzwierciedlają coraz częstsze występowanie wielu chorób przewlekłych, dużą część wydatków na opiekę zdrowotną ponoszonych przez osoby z tymi chorobami, oraz brak systemów koordynacji opieki w wielu planach ubezpieczeniowych Jednak dotychczasowe dowody – w tym wyniki kilku projektów demonstracyjnych przeprowadzonych w ramach Medicare – sugerują, że te podejścia mogą poprawić jakość opieki, ale nie zmniejszają znacząco kosztów wśród szerokiego wachlarza pacjentów.3-5 Ponieważ coraz więcej dowodów empirycznych pojawia się w łatwiej będzie zidentyfikować konkretne sposoby na zmniejszenie kosztów; na razie możliwości i zakres oszczędności pozostają niejasne.
Jedno podejście, które może poprawić efektywność kosztową strategii zarządzania chorobą i strategii koordynacji opieki, dokładniej ukierunkowuje te wysiłki na pacjentów, którzy najbardziej skorzystaliby na tym. Rzeczywiście, koncepcja lepszego ukierunkowania jest nieodłączną częścią wszystkich rozważanych tu opcji, od udoskonalonych badań dotyczących leczenia po projektowanie zachęt finansowych. W miarę, jak medycyna zmierza w stronę coraz bardziej ukierunkowanych terapii, należy rozważyć możliwość zmiany projektów ubezpieczeń w tym samym kierunku, ponieważ decydenci zmagają się z poważnymi wyzwaniami finansowymi, przed którymi stoją nasze publiczne i prywatne programy ubezpieczeń zdrowotnych.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wywiad z Dr. Orszag można usłyszeć na stronie www.nejm.org.
Author Affiliations
Dr Orszag jest dyrektorem Biura Budżetowego Kongresu (CBO), gdzie Dr. Ellis jest starszym analitykiem. CBO jest niezależną agencją, która dostarcza Kongresowi analizy budżetowe i ekonomiczne.

[przypisy: certus myślenice, wizyta patronażowa, contrahist ulotka ]

0 thoughts on “Adresowanie rosnących kosztów opieki zdrowotnej – widok z biura budżetowego Kongresu ad”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sklep internetowy zdrowa żywność[…]