Skip to content

Adresowanie rosnących kosztów opieki zdrowotnej – widok z biura budżetowego Kongresu

2 lata ago

574 words

Długoterminowy bilans fiskalny Stanów Zjednoczonych będzie determinowany przede wszystkim przez przyszłą stopę wzrostu kosztów opieki zdrowotnej, jak ostatnio zauważyliśmy1. Jeśli koszty na jednego rejestrującego w Medicare i Medicaid nadal rosły w takim samym tempie, w jakim w ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci wydatki federalne na te dwa programy wzrosłyby z około 5% produktu krajowego brutto do około 20% do 2050 r. – z grubsza udział oszczędności w budżecie federalnym. Powiązanie wyzwania dla decydentów to trudność w kontrolowaniu wydatków federalnych w długim okresie bez zwracania uwagi na siły leżące u podstaw wzrostu zarówno prywatnych, jak i publicznych kosztów opieki zdrowotnej. Różnorodne dowody sugerują jednak, że istnieją możliwości ograniczenia kosztów opieki zdrowotnej bez ponoszenia negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Jednym podejściem, które może zmniejszyć całkowite wydatki na opiekę zdrowotną (a nie tylko przesunięcie jej między różne sektory gospodarki), jest generowanie większej ilości informacji na temat względnej skuteczności leczenia medycznego i zwiększenia zachęt dla dostawców do zaopatrywania, a konsumentów do żądania skutecznej opieki.
Takie podejście rozwiązałoby dwa niedociągnięcia obecnego amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Po pierwsze, dostępne są stosunkowo mało rygorystyczne dowody na temat tego, które leczenie działa najlepiej dla których pacjentów lub czy korzyści z droższych terapii uzasadniają dodatkowe koszty. W rezultacie wybór leczenia zależy często od doświadczenia i oceny zaangażowanych lekarzy, a także od niepotwierdzonych dowodów i lokalnych norm postępowania. Przynajmniej w niektórych przypadkach ta metoda podejmowania decyzji nie zapewnia najbardziej skutecznego leczenia. Chociaż szacunki są różne, niektórzy eksperci uważają, że mniej niż połowa całej opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych opiera się na wiarygodnych dowodach skuteczności lub je wspiera.
Po drugie, zachęty finansowe zarówno dla usługodawców, jak i pacjentów zachęcają do przyjmowania droższych terapii i procedur, nawet jeśli dowody ich względnej skuteczności są ograniczone. Dla lekarzy i szpitali zachęty te wynikają ze zwrotu kosztów za usługę, co zachęca usługodawców do efektywnego świadczenia danej usługi, ale także zachęca do świadczenia dodatkowych lub droższych usług – o ile płatność przekracza koszty. Ubezpieczeni pacjenci z reguły płacą jedynie część kosztów opieki, a zatem mają jedynie ograniczone zachęty finansowe do poszukiwania tańszych terapii; jest to kompromis związany z ochroną ubezpieczeniową. Prywatni ubezpieczyciele mają motywację, by ograniczać korzystanie z nieskutecznej opieki, ale brak im informacji o tym, jakie leczenie jest najlepsze dla danego pacjenta. W programie Medicare brakuje jasnych uprawnień prawnych do uwzględnienia kosztów przy określaniu, które usługi są objęte gwarancją, i wykorzystano jedynie ograniczone dostępne dane dotyczące względnej skuteczności w ustalaniu kwot płatności.
Ekspansja badań nad skutecznością porównawczą mogłaby pomóc w rozwiązaniu tych problemów, w szczególności dodaniu analiz, które analizują względne korzyści medyczne i ryzyko każdej opcji leczenia (dla wszystkich pacjentów lub niektórych jej podgrup) i ważą korzyści w stosunku do kosztów.2 Aby wpłynąć na leczenie i zmniejszyć wydatki na opiekę zdrowotną, wyniki tych badań będą musiały zmienić zachowanie lekarzy i pacjentów, czyli zmusić ich do korzystania z mniejszej liczby usług lub mniej intensywnych i tańszych usług, niż w przeciwnym razie wybiorą
[podobne: szpital reumatologiczny sopot, medhouse wodzisław, heparin hasco ]

0 thoughts on “Adresowanie rosnących kosztów opieki zdrowotnej – widok z biura budżetowego Kongresu”