Skip to content

BMI i smiertelnosc wsród doroslych z cukrzyca typu 2 typu Incident

2 lata ago

814 words

Tobias i in. (Wydanie z 16 stycznia) nie znalazło dowodów na niższą śmiertelność u otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2, w porównaniu do ich normalnych odpowiedników. Zaobserwowano paradoks otyłości (tj. Związek między otyłością i zmniejszoną śmiertelnością), w szczególności w populacjach pacjentów o krótkim czasie przeżycia, podczas gdy otyłość z natury jest czynnikiem ryzyka zwiększonej śmiertelności długoterminowej. Nasze wcześniejsze wyniki pokazują, że krótka obserwacja i zaawansowany wiek populacji z przewlekłymi chorobami są głównymi ograniczeniami takich badań: w krótkich okresach wysoki wskaźnik masy ciała (BMI) nie był związany ze zwiększoną śmiertelnością wśród pacjentów ze schyłkową postacią choroby. choroby nerek, ale nie było to również związane ze zwiększoną umieralnością w populacji ogólnej w równym wieku.2 Ponadto różne podstawowe przyczyny choroby i współistniejące choroby utrudniają prawid łowe porównanie pacjentów z wysokim BMI i niskim BMI. Ze względu na te ograniczenia nie jest możliwe przeniesienie takich obserwacji na interpretacje przyczynowe – na przykład, aby doradzić wysoką masę ciała u tych pacjentów. Odkrycia Tobiasza i in. są w odpowiednim czasie przypomnieniem wielu uprzedzeń, które należy wziąć pod uwagę, zanim możliwa będzie przyczyna interpretacji danych dotyczących populacji. Renée de Mutsert, Ph.D. Michiel F. Nijhoff, MD Jan P. Vandenbroucke, MD, Ph.D. Leiden University Medical Center, Leiden, Holandia r. nl Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Tobias DK, Pan A, Jackson CL, et al. Wskaźnik masy ciała i śmiertelność wśród osób dorosłych z cukrzycą typu II. N Engl J Med 2014; 370: 233-244 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. de Mutsert R, Snijder MB, van der Sman-de Beer F, i in. Związek między wskaźnikiem masy ciała a um ieralnością jest podobny w populacji hemodializowej i ogólnej populacji w wieku średnim i równym czasie trwania obserwacji. J Am Soc Nephrol 2007; 18: 967-974 Crossref Web of Science Medline Chociaż Carnethon i wsp .1 stwierdzili lepsze rokowanie u otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2 w porównaniu z pacjentami o normalnej wadze, Tobiasz i jego współpracownicy nie znaleźli otyłości paradoksalnej. Wyjaśnili, że wcześniejsze analizy były ograniczone krótką obserwacją, niewielką liczbą zgonów i brakiem danych na temat palenia lub niezdiagnozowanych chorób. Obawiamy się jednak, że żadne z wyżej wspomnianych badań nie odnosiło się do sprawności fizycznej, zwłaszcza że otyłość, ale osoby z cukrzycą typu 2 mają znacznie lepsze rokowanie niż osoby szczupłe i niezdolne do pracy.2 Odkryliśmy, że sprawność zmienia związek między otyłością a rokowaniem w – cukrzyca typu 2, choroba niedokrwienna serca i niewydolność serca. 3.4 Mimo że akt ywność fizyczna była o około 25% mniejsza u uczestników z nadwagą lub o umiarkowanej otyłości (BMI [w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach] 27,5 do 34,9) i około 50% niższe u uczestników o umiarkowanej otyłości (BMI, ?35) niż u uczestników z prawidłową masą ciała (BMI, 18,5 do 24,9) w badaniu Tobiasza i wsp., Byliśmy zaskoczeni, że nie poprawili do aktywności fizycznej w swoich analizach na wielu odmianach. Zastanawiamy się, czy można odpowiednio dostosować się do tak ogromnych różnic, podobnych do wyrażanych przez nich obaw dotyczących palenia. Podejrzewamy, że paradoks otyłości byłby obecny u osób z cukrzycą typu 2 i niską aktywnością fizyczną lub sprawnością fizyczną. Carl J. Lavie, MD John Ochsner Heart and Vascular Institute, Nowy Orlean, LA org Timothy S. Church, MD, Ph.D. Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, LA Steven N. Blair, PED University of South Carolina, Columbia, SC Dr Lavie zgłasz a otrzymywanie opłat konsultingowych i opłat za mówienie od Coca-Coli i napisanie książki o paradoksie otyłości z potencjalnymi honorariami. Dr Church donosi o otrzymywaniu opłat za konsultacje, opłatach za mówienie i nieograniczonych grantach badawczych od Coca-Coli, a także za doradztwo i opłaty za mówienie od Technogym, Jenny Craig, ACAP Health i Catapult Health. Dr Blair zgłasza otrzymywanie opłat konsultingowych, opłat za mówienie i nieograniczonych grantów badawczych od Technogym; opłaty konsultingowe, opłaty za mówienie i nieograniczone dotacje na badania od Coca-Coli; opłaty konsultingowe i opłaty za mówienie od Santech; i nieograniczone granty badawcze od BodyMedia. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 4 Referencje1. Carnethon MR, De Chavez PJ, Biggs ML, i in. Związek statusu masy ze śmiertelnością u dorosłych chorych na cukrzycę. JAMA 2012; 308: 581-590 [Erratum, JAMA 2012; 308: 2085.] C rossref Web of Science Medline 2 Kościół TS, LaMonte MJ, Barlow CE, Blair SN. Wydolność s [hasła pokrewne: Stomatolog Kraków, psychologia, klinika stomatologiczna warszawa ]

[przypisy: stłuszczenie watroby, medicor gorlice, wodniste upławy ]

0 thoughts on “BMI i smiertelnosc wsród doroslych z cukrzyca typu 2 typu Incident”