Skip to content

Czteroletnia obserwacja po dwuletnich interwencjach dietetycznych

2 lata ago

447 words

Dane z prób porównujących skuteczność diet odchudzających są często ograniczone do okresu interwencji. W naszym 2-letnim badaniu opartym na miejscu pracy, zwanym Dietary Intervention Randomized Controlled Trial (DIRECT), 1,2, losowo przydzielono 322 umiarkowanie otyłych uczestników do jednego z trzech planów odchudzania: dieta o niskiej zawartości tłuszczu i ograniczonej kaloryczności; śródziemnomorska dieta o ograniczonej kaloryczności; lub dieta o niskiej zawartości węglowodanów bez ograniczenia liczby kalorii. Średni wiek uczestników wynosił 52 lata, a średni wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) wynosił 31; 86% uczestników stanowili mężczyźni. W stołówce pracowniczej codziennie dostarczaliśmy oznakowanie wartości odżywczej i kodowanie barw dietetycznych. Przeprowadziliśmy również program edukacji oblubieńczej.3
Po 2 latach wskaźnik przyswajania wynosił 85%, z dowodami na wyraźne wzo rce żywieniowe w trzech grupach żywieniowych. Po 2 latach średnia utrata masy ciała wynosiła 2,9 kg w grupie o niskiej zawartości tłuszczu, 4,4 kg w grupie śródziemnomorskiej i 4,7 kg w grupie niskowęglowodanowej. Ponadto stwierdziliśmy, że w ściance naczynia tętnic szyjnych nastąpiła znacząca regresja objętościowa. Po 2-letniej interwencji obserwowaliśmy uczestników przez kolejne 4 lata. (Szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie.)
Następnie przeprowadziliśmy analizę zamiaru leczenia na podstawie przydzielonych diet, z 4-letnią obserwacją wśród 259 uczestników (80,4% pierwotnej grupy i 95,2% osób, które ukończyły dwuletnie badanie). Po 6 latach od rozpoczęcia badania 67% uczestników kontynuowało swoją pierwotnie przypisaną dietę, 11% przeszło na inną dietę, a 22% nie było dietą (p = 0,36 dla wszystkich porównań). Podczas tego okresu obserwacji uczestnicy od zyskali 2,7 kg utraconej masy ciała w grupie o niskiej zawartości tłuszczu, 1,4 kg w grupie śródziemnomorskiej i 4,1 kg w grupie niskowęglowodanowej (p = 0,004 dla wszystkich porównań).
Rycina 1. Ryc. 1. Zmiany od linii podstawowej w środkach związanych z dietą. Przedstawiono średnie zmiany w stosunku do wartości wyjściowej masy ciała (panel A), stosunku cholesterolu o niskiej gęstości (LDL) do cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) (panel B), poziomów triglicerydów (panel C) i całkowitego cholesterolu ( Panel D) u 322 umiarkowanie otyłych uczestników, którzy zostali przypisani do jednego z trzech planów odchudzania: dieta o niskiej zawartości tłuszczu i ograniczonej kaloryczności (niska zawartość tłuszczu); śródziemnomorska dieta o ograniczonej kaloryczności (Med); lub dieta o niskiej zawartości węglowodanów bez ograniczenia liczby kalorii (Low carb). Czas trwania pierwotnego badania wynosił 2 lata (jak wskazuje zacieniona część wykr esu). Czteroletnie analizy kontrolne przeprowadzono u 259 pierwotnych uczestników. LDL i HDL mierzono w miligramach na decylitr. Gwiazdki oznaczają P <0,05 dla różnicy od wartości wyjściowej po 6 latach. Paski I wskazują odchylenia standardowe.
W całym 6-letnim okresie całkowita utrata masy ciała wynosiła 0,6 kg w grupie o niskiej zawartości tłuszczu, 3,1 kg w grupie śródziemnomorskiej i 1,7 kg w grupie niskowęglowodanowej (p = 0,01 dla wszystkich porównań) (ryc. 1A) . Stwierdzono istotną różnicę w całkowitej utracie wagi między grupą o niskiej zawartości tłuszczu a grupą śródziemnomorską (P = 0,01), ale nie pomiędzy grupą o niskiej zawartości tłuszczu a grupą niskowęglowodanową (P = 0,44) lub między grupą śródziemnomorską a grupą grupa niskowęglowodanowa (P = 0,22). Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z masą wyjściową, 6-letnia utrata wagi była znacząca dla grupy śródziemnomorskiej (P <0,001) i grupy niskowęglowodanowej (P = 0,02), ale nie dla grupy o niskiej zawartości tłuszczu (P = 0,28 ).
Po 6 latach zmiany od wartości wyjściowej stosunku cholesterolu lipoprotein o małej gęstości do cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości były podobne w trzech grupach (p = 0,62 dla wszystkich porównań), chociaż zmiana stosunku była znacząca w przypadku niskowęglowodanowego. grupa (redukcja 0,16, P = 0,04) (Figura 1B). Zmniejszenie poziomów triglicerydów w stosunku do wartości wyjściowych było istotne w grupie śródziemnomorskiej (21,4 mg na decylitr [0,24 mmol na litr], P = 0,03) i grupa niskowęglowodanowa (11,3 mg na decylitr (0,13 mmol na litr), P = 0,02) , bez znaczącej różnicy między trzema grupami (P = 0,12) (ryc. 1C) Ogólnie rzecz biorąc, zaobserwowano utrzymujące się i znaczne obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego we wszystkich trzech grupach badanych we wszystkich trzech grupach badawczych, z redukcją 7,4 mg na decylitr (0,19 mmol na litr) w grupie o niski ej zawartości tłuszczu (P = 0,03), 13,9 mg na decylitr (0,36 mmol na litr) w grupie śródziemnomorskiej (P = 0,001) i 10,4 mg na decylitr (0,27 mmol na litr) w niskowęglowodanach grupa (P = 0,02; P = 0,71 dla wszystkich porównań) (rysunek 1 [podobne: stomatologia, trychologia, psycholog w Rzeszowie ]

[więcej w: charczenie u niemowlaka, otolaryngolodzy24, druty kirschnera ]

0 thoughts on “Czteroletnia obserwacja po dwuletnich interwencjach dietetycznych”