Skip to content

The Perpetual Challenge of Infectious Diseases

2 lata ago

763 words

Fauci i Morens (wydanie 2 lutego) opisują globalne obciążenie chorobami zakaźnymi i ewoluującą realizacją ich potencjału wywoływania chorób przewlekłych, przy czym pierwszorzędowym przykładem jest wirusowe zapalenie wątroby i wynikająca z niego marskość wątroby i rak wątroby. Częściowym wyzwaniem związanym z tą nową perspektywą jest właściwa ocena obciążenia chorobami przewlekłymi powodowanymi przez infekcje. W badaniu Global Burden of Disease uprzednio nie przypisano zgonów z powodu marskości wątroby lub raka wątroby do ich przyczyn wirusowych, chociaż badanie kontrolne ma na celu rozwiązanie problemu chorób jako czynników ryzyka , w tym wirusowego zapalenia wątroby.2 Wynik tego historycznego badania brak uwzględnienia długofalowych skutków infekcji jest drastycznym niedoszacowaniem ich wpływu, jak pokazano na rycinie artykułu Fauci ego i Morensa. Ta liczba, która sugeruje, że wirus zapalenia wątroby typu B powoduje 10% zgonów oszacow anych w innych badaniach, nie obejmuje zgonów z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.34 To pominięcie przyczynia się do braku rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby jako globalnej publicznej problem zdrowotny, który hamuje postęp w zapobieganiu i kontroli, szczególnie w krajach rozwijających się.5
Benjamin C. Cowie, MB, BS, Ph.D.
Laboratorium referencyjne Victorian Infectious Diseases, Melbourne, VIC, Australia
benzoes. org.au
Gregory J. Dore, MB, BS, Ph.D.
Kirby Institute for Infection and Immunity in Society, Sydney, NSW, Australia
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
5 Referencje1. Fauci AS, Morens DM. Ciągłe wyzwanie chorób zakaźnych. N Engl J Med 2012; 366: 454-461 [Erratum, N Engl J Med 2012; 366: 868.]
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Podręcznik operacyjny badania GBD – ostateczny projekt, 20 stycznia 2009 r . (www.globalburden.org/GBD_Study_Operations_Manual_Jan_20_2009.pdf).

3. Lavanchy D. Epidemiologia wirusa zapalenia wątroby typu B, obciążenie chorobą, leczenie oraz obecne i pojawiające się środki zapobiegania i kontroli. J Viral Hepat 2004; 11: 97-107
Crossref Web of Science Medline
4. Weiss RA, McMichael AJ. Społeczne i środowiskowe czynniki ryzyka pojawienia się chorób zakaźnych. Nat Med 2004; 10: Suppl: S70-S76
Crossref Web of Science Medline
5. Wirusowe zapalenie wątroby. Zaprezentowany na 63. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, Genewa, 17-22 maja 2010. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia (apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R18-en.pdf).

Fauci i Morens zrzucili winę za ludzką chorobę zakaźną na drzwi patogenu. W przypadku większości zakażeń, nawet infekcje pandemiczne, do których odnoszą się autorzy, choroba kliniczna rozwija się tylko u części narażonych osób. Dlatego istotn ą i często lekceważoną cechą chorób zakaźnych jest niezwykła zmienność osobnicza w podatności żywiciela.
Ludzki genom jest głównym determinantem tej zmienności, a genetyczne pochodzenie osoby ma głęboki wpływ na prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci z powodu choroby zakaźnej.1 Rosnąca liczba zarówno powszechnych polimorfizmów, jak i rzadkich mutacji pomaga wyjaśnić tę zmienność w wielu przypadkach. głównych fenotypów chorób zakaźnych.2 Ponadto postępy w zrozumieniu genetycznej podatności na choroby zakaźne zapewnią wgląd w złożoną zależność między zakażeniem a przewlekłą chorobą zapalną, którą podkreślają Fauci i Morens. Przykłady obejmują wspólną podatność na autoimmunizację i chorobę bakteryjną związaną z funkcjonalnie istotnym wariantem limfatycznego białka fosfatazy tyrozynowej fosfatazy PTPN223 i znaczące nakładanie się między loci genetycznych powiązanymi z badaniami asocjacyjnymi genomewidu pod względem podatności na chorobę Crohna i trąd.4.
Tom Parks, MB, B.Chir.
Adrian V. Hill, DM, D.Phil.
Stephen J. Chapman, DM
Wellcome Trust Center for Human Genetics, Oxford, Wielka Brytania
ox.ac.uk
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
4 Referencje1. Sorensen TI, Nielsen GG, Andersen PK, Teasdale TW. Genetyczne i środowiskowe wpływy na przedwczesną śmierć u osób dorosłych. N Engl J Med 1988; 318: 727-732
Full Text Web of Science Medline
2. Chapman SJ, Hill AVS. Ludzka podatność genetyczna na choroby zakaźne. Nat Rev Genet 2012; 13: 175-188
Crossref Web of Science Medline
3. Chapman SJ, Khor CC, Vannberg FO, i in. PTPN22 i inwazyjna choroba bakteryjna. Nat Genet 2006; 38: 499-500
Crossref Web of Science Medline
4. Zhang FR, Huang W., Chen SM i in. Badanie związku trądu z genomewidem. N Engl J Med 2009; 361: 2609-2618
Bezpłatn y, pełny tekst Web of Science Medline
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: Cowie i Dore podkreślają niezwykle ważny mechanizm choroby i śmierci spowodowany chorobą zakaźną, a mianowicie [patrz też: lekarz dermatolog Warszawa, podolog, leczenie kanałowe pod mikroskopem ]

[podobne: medhouse wodzisław, cetaphil ps lipoaktywny, artplastica ]

0 thoughts on “The Perpetual Challenge of Infectious Diseases”