Skip to content

Nieprawidłowy rozwój mózgu u noworodków z wrodzoną chorobą serca ad

2 lata ago

476 words

MRS mierzy regionalną biochemię mózgu. Spośród związków zmierzonych przez MRS, N-acetylaspartan i mleczan są użyteczne w ocenie zmian metabolicznych związanych z rozwojem mózgu i urazem. Poziom N-acetyloasparaginianu, acetylowanego aminokwasu występującego w wysokich stężeniach w neuronach, wzrasta wraz z postępującą dojrzałością mózgu. 11 Chociaż poziomy mleczanu są podwyższone z zaburzeniami dostarczania mózgowych substratów energetycznych i metabolizmu oksydacyjnego, 12 podwyższonych poziomów mleczanu obserwuje się w przedwcześnie noworodki bez jawnego uszkodzenia mózgu.11 Zmiany w proporcjach metabolitów są predyktywne dla wyników neurorozwojowych po niedotlenieniu – na przykład większe proporcje N-acetylaspartanu do choliny i niższe proporcje mleczanu do choliny są związane z lepszymi wynikami.13 DTI charakteryzuje trójwymiarowy rozkład przestrzenny dyfuzji wody w każdym wokselu skanu MRI14, dostarczając wrażliwej miary regionalnego rozwoju mikrostruktury mózgu. Wraz ze wzrostem dojrzałości, średnia dyfuzyjność maleje, 1415 przypuszczalnie z powodu spadku zawartości wody i rozwoju błon w komórkach neuronalnych i glejowych, zmiany, które ograniczają dyfuzję wody.14,16 W istocie szarej kory mózgowej, anizotropia frakcyjna , miara kierunkowości dyfuzji wody, jest wysoka wcześnie w trzecim trymestrze, 17,18, odzwierciedlając radialną organizację kory mózgowej, i staje się niewykrywalna przez termin.17,18 Jednak anizotropia frakcyjna wzrasta wraz z dojrzewaniem istoty białej , szczególnie w przypadku dojrzewania linii oligodendrocytów i wczesnych zdarzeń związanych z mielinizacją.15,19,20
Uszkodzenie białej materii jest charakterystycznym objawem uszkodzenia mózgu u wcześniaków. 21, 22 Jednak u noworodków urodzonych o czasie z wrodzoną wadą serca występuje uderzająco wysoka częstość występowania obrażeń białej istoty 10,23-25 Postawiliśmy hipotezę, że ta wspólna selektywna luka w zabezpieczeniach odzwierciedla zaburzenia rozwoju mózgu, prawdopodobnie spowodowane zaburzeniami dostarczania tlenu mózgowego w macicy. 26-28 Istnieją coraz więcej dowodów na poparcie tej hipotezy, szczególnie u noworodków z dwiema formami wrodzonej wady serca: transpozycją wielkich tętnic i fizjologii pojedynczej komory, zwłaszcza zespół niedorozwoju lewego serca. Aby zbadać, czy rozwój mózgu jest osłabiony przed operacją kardiochirurgiczną u noworodków i czy takie upośledzenie może być podstawą do rozległych deficytów rozwojowych u noworodków z wrodzoną wadą serca, zbadaliśmy prospektywną kohortę noworodków z transpozycją wielkich tętnic i fizjologii pojedynczej komory, za pomocą technik MRI do pomiaru rozwoju mózgu, reprezentowanego przez mikrostrukturę i metabolizm, i porównano te niemowlęta z grupą normalnych terminów noworodków.
Metody
Pacjenci
Pomiędzy wrześniem 2001 r. A lipcem 2005 r. Badaliśmy noworodki z transpozycją wielkich tętnic lub fizjologii pojedynczej komory, urodzonych lub przeniesionych na University of California, San Francisco, Szpital Dziecięcy w celu włączenia do naszego badania. Noworodki były wykluczone, jeśli ich wiek ciążowy po urodzeniu był krótszy niż 36 tygodni lub jeśli wystąpiło podejrzenie infekcji wrodzonej lub zespołu genetycznej deformacji.
Przebadaliśmy prospektywnie 16 normalnie urodzonych noworodków za pomocą tych samych metod, umożliwiając bezpośrednie porównanie rozwoju mózgu
[patrz też: medicor gorlice, otolaryngolodzy24, wizyta patronażowa ]

0 thoughts on “Nieprawidłowy rozwój mózgu u noworodków z wrodzoną chorobą serca ad”