Skip to content

Przeciwstronna profilaktyczna mastektomia AD 2

2 lata ago

699 words

Zaznacza, aby opóźnić profilaktyczną mastektomię przeciwstronną, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że zostanie wykonane niepotrzebnie. Jednak opóźnienie w poddaniu się zabiegowi ograniczy jej możliwości rekonstrukcji, ponieważ tkanka brzuszna może być używana do rekonstrukcji dwóch piersi jednocześnie, ale nie sekwencyjnie, z powodu zakłócenia dopływu krwi podczas początkowej procedury. Ponadto opóźniona kontralateralna mastektomia profilaktyczna poddałaby panią Markes dwie odrębne operacje i okresy rekonwalescencji oraz lęk przed rozwojem raka w okresie obserwacji – czynniki, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej jakość życia. Pragnienie spokoju umysłu zmusza wiele kobiet do kontynuowania profilaktycznej mastektomii przeciwnej, aw badaniu z udziałem kobiet z jednostronnym rakiem piersi i wywiadem rodzinnym z rakiem piersi, które zostały zbadane 20 lat po poddaniu się profilaktycznej mastektomii przeciwnej, 90% było zadowolonych lub bardzo zadowoleni z decyzji o poddaniu się procedurze.5 Dla kobiet, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia raka kontralateralnego, ważna jest dyskusja o przeciwstronnej mastektomii profilaktycznej w celu uświadomienia im opcji oraz związanych z nią zagrożeń i korzyści. Bardziej powszechnym scenariuszem spotykanym obecnie w praktyce jest pacjent, który nie jest narażony na zwiększone ryzyko kontralateralnego raka piersi, ale chce poddać się profilaktycznej mastektomii przeciwnej. Dyskusja o ryzyku związanym z zabiegiem i brakiem korzyści z przeżycia z przeciwstronną mastektomią profilaktyczną u takich pacjentów oraz zalecenie dotyczące postępowania chirurga są skuteczne w ograniczaniu stosowania przeciwstronnej mastektomii profilaktycznej u pacjentów z niskim prawdopodobieństwem korzyść.6 U pacjenta takiego jak Pani Markes, odpowiednia jest profilaktyczna mastektomia przeciwstronna.
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Od The Breast Service, Department of Surgery, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nowy Jork.

Opcja 2
Nie zalecaj profilaktycznej mastektomii przeciwstronnej
Reshma Jagsi, MD, D.Phil.
Pani Markes ma dobry powód do uważnego rozważenia, czy chce zastosować profilaktyczną mastektomię przeciwstronną. Jest to jedna z kilku opcji, które pacjenci z wysokim ryzykiem genetycznym lub rodzinnym powinni omówić ze swoimi lekarzami. Decyzja o podjęciu przeciwaktycznej profilaktycznej mastektomii wymaga, aby pani Markes rozumiała zarówno spodziewane korzyści, jak i ryzyko. Chociaż profilaktyczna mastektomia przeciwstronna jest opcją, która jest zgodna z wytycznymi National Comprehensive Cancer Network dla kobiet z wysokim ryzykiem genetycznym lub rodzinnym dla raka piersi, nie jest to rutynowo zalecane w takich przypadkach.7 Należy wziąć pod uwagę wiele czynników, aby zapewnić, że pacjent wykonuje świadomą decyzję, która uwzględnia również jej osobiste preferencje.
Korzyści z przeciwstronnej mastektomii profilaktycznej dotyczą bezwzględnego zmniejszenia ryzyka kolejnego kontralateralnego pierwotnego raka. Pani Markes musi zrozumieć, że głównym zagrożeniem dla jej przeżycia nie jest przyszły nowotwór piersi, któremu można zapobiec dzięki profilaktycznej mastektomii przeciwstronnej, ale z jej obecnej diagnozy potrójnie negatywnego raka i jego znacznego potencjału do przerzutów do odległych narządów. Aby lepiej oszacować ryzyko związane z przyszłym pierwotnym rakiem, poleciłbym testowanie genów w wielu panelach poza BRCA1 i BRCA2, które są związane z jej osobistą i rodzinną historią raka (np. PALB2, BARD1 i RAD51C), a ja ją oceniam ryzyko rodzinne z wykorzystaniem modeli matematycznych. Mimo to powinna zrozumieć, że oczekiwane korzyści to przede wszystkim zapobieganie późniejszemu nowotworowi, a nie poprawa jej przeżycia z powodu raka, który ma. Jak zauważono w oświadczeniu konsensusu Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej o profilaktycznej mastektomii, ogólne dowody nie wspierają znacznej korzyści z przeżycia, ani nie można by się tego spodziewać, ponieważ jednostka musi przeżyć pierwszy nowotwór, rozwinąć się przeciw nowotworowi, a następnie ulec kontralateralnym rak w celu uzyskania korzyści z przeżycia [przeciwstronnej mastektomii profilaktycznej]. 8
Ryzyko obustronnej mastektomii jest znaczne i należy ją również dokładnie rozważyć. Obustronna mastektomia, szczególnie w połączeniu z rekonstrukcją piersi, jak zwykle, stanowi znacznie bardziej zaangażowaną procedurę chirurgiczną niż prosta ambulatoryjna jednostronna lumpektomia, dla której najprawdopodobniej jest kandydatem pani Markes. Dowody wskazują, że terapia oszczędzająca pierś, w tym adjuwantowa radioterapia, zapewnia równoważną, jeśli nie lepszą, lokalną kontrolę niż mastektomia w przypadku potrójnej negatywnej choroby.9 Współczynniki komplikacji są wyższe w przypadku mastektomii przeciwstronnej profilaktycznej niż w przypadku jednostr
[podobne: laryngolog wrocław, stomatolog płock, stomatologia estetyczna ]
[przypisy: tadeusz sznuk twitter, heparin hasco, sanmed ryki ]

0 thoughts on “Przeciwstronna profilaktyczna mastektomia AD 2”